NLS Logo

innovatiIVISTA TUTKIMUSTA PAIKKATIEDOSTA 

MML Logo

Pointcloud.fi

COMBAT/Pointcloud on kaupunkien, metsien ja väylien pistepilvimallintamisen ja 3D-digitalisaation tutkimushanke.

Teknologiamurros 3D-digitalisaatiosta

COMBAT/Pointcloud on kaupunkien, metsien ja väylien pistepilvimallintamisen ja 3D-digitalisaation tutkimushanke. Luomme uutta tietoa, turvallisuutta ja edellytyksiä 3D-teollisuuden kasvulle Suomessa.

Hanke on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja siihen osallistuvat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Aalto yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto.

Laserkeilaamalla saadaan yksityiskohtaista 3D-tietoa erilaisista ympäristöistä, kuten kaupungeista, joista, teistä ja metsistä. Laserkeilaus tuottaa ympäristöstä nopeasti suuren joukon kolmiulotteisia pisteitä, joita kutsutaan pistepilviksi. Pistepilvet toimivat pohjana kohteen tunnistamiselle ja mallinnukselle.

3D-tiedon avulla kaupunkien asukkaat voivat tarkastella uudisrakennuksia virtuaalisesti jo ennen kuin niitä aletaan rakentaa. Tulvien vaikutukset voidaan ennakoida, kun maa-alueiden muodot pystytään kartoittamaan aikaisempaa tarkemmin. Mallinnettujen metsien harvennus on aiempaa helpompaa ja taloudellisempaa, kun puiden sijainti ja ominaisuudet tunnetaan tarkasti.