NLS Logo

innovatiIVISTA TUTKIMUSTA PAIKKATIEDOSTA 

MML Logo

Haluatko tarttua haasteisiin ja päästä kehittämään osaamistasi alan huippujen tuella?

Haemme projektityöntekijöitä / tutkijan alkuja tutkimusprojekteihimme

Haemme apulaistutkijoita Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolle kesätöihin ja/tai opinnäytetyön (kandi, DI, gradu) tekijäksi. 

 

Tehtäviin kuuluu tutkimustehtävät ja tutkimuksessa avustaminen osaston tutkimusryhmissä, jotka ovat  

 • Spektrofotogrammetria, dronetutkimus  
 • Laserkeilaustutkimus, liikkuva laserkeilaus ja autonominen ajaminen, laserkeilauslaitteistojen kehittäminen ja laserkeilauspistepilvien prosessointi  
 • Kaukokartoitussovellukset, erityisesti muutostulkinta ja aikasarjat 

KEITÄ OLEMME?

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI) on Suomen johtava innovatiivinen paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Teemme kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa. 

 Paikkatietokeskuksen Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolla keskitymme nykyaikaisten kaukokartoitusmenetelmien ja -sensoreiden kehittämiseen. Osaston toimintaperiaatteena on kansainvälisen tason huippututkimus ja käytännön vaikuttavuuden luominen huippututkimuksen avulla. Huippututkimusta kuvaa myös se, että osasto mukana kahdessa Suomen Akatemian lippulaivassa.

 

Tervetuloa kansainvälisen huippututkimuksen näköalapaikalle!  

 

Tutustu Paikkatietokeskukseen 

 

Videolla kesäharjoittelija Valtteri kertoo millaista on olla töissä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokseskuksessa.

Videolla kesän 2022 harjoittelija Matias Mäki-Leppilampi kertoo kesäprojektistaan pyörivän laserkeilaimen kehittämisen parissa.

    MITÄ TEEMME? 

 • Tutkimme digitaalisen 3D-kartoituksen menetelmiä, sensoreita ja niiden suorituskykyä erilaisissa sovelluksissa (esim. metsät, rakennettu ympäristö, maatalous, ilmastonmuutos, ympäristökatastrofit, etelämanner-tutkimus, vesistöt, autonomiset alustat)
 • Tutkimme autonomisten droonien käyttöä ympäristön mittauksessa 
 • Digitalisoimme ympäristötiedon keruuta ja prosessointia (Digital Twin)
 • Teemme käytännön tekniikan alan tutkimusta, mutta olemme samaan aikaan akateemisesti korkealaatuinen tutkimuslaitos, eli meillä voi kehittää sekä käytännön tekniikan ongelmanratkaisutaitoja että akateemista tutkijan uraa.

 

Olemme kehittäneet ja demonstroineet maailman ensimmäiset droonilaserkeilaimet, selkäreppukeilaimet ja metsäteknologian ratkaisut (esim. yksittäisen puun tulkinta laserkeilauksella). Tutkimuksestamme on syntynyt viimeisen 3 vuoden aikana yli 5 spin-offia joissa työskentelee yli 50 henkeä. 7 % maailman viittauksista tieteenalalta tulee tutkimuksiimme.

KEITÄ HAEMME?

Tehtäviin haetaan yliopiston perustutkinto-opiskelijoita erityisesti fysiikan, matematiikan, automaatiotekniikan, konenäön, data- ja informaatiotieteen tai maanmittaustieteiden (geomatiikka) aloilta. Huomioimme myös muut tehtävään soveltuvat lähialat. 

Etsimme yhteistyökykyä, luovuutta, halua oppia uutta ja ratkaista haasteita. Arvostamme halua ja potentiaalia kehittyä huipulle osaksi tutkimusryhmäämme. 

 

OPINNÄYTETYÖT JA TYÖTEHTÄVÄT VOIVAT LIITTYÄ ESIMERKIKSI LAITE- (I), MENETELMÄ- (II) TAI SOVELLUSKEHITYKSEEN (III).  

 • Työtehtävät ja opinnäytetyöt voivat liittyä esimerkiksi laite- (I), menetelmä- (II) tai sovelluskehitykseen (III).  

  • Metsien digitaalisen kaksosen ja liikkuvan keilauksen käyttö metsätyökoneissa (menetelmäkehitys)(III) 
  • Metsien muutostulkinta laserkeilausaikasarjoista (menetelmäkehitys)(III) 
  • Metsäteiden laadun mittaus (laite, menetelmä ja sovelluskehitystä)(I,II,III) 
  • Metsällisen tiedon louhinta syväoppivilla verkoilla (menetelmäkehitys)(III) 
  • Metsän laatutekijät, kasvu (III) 
  • Maa- ja metsätalouden kaukokartoitus drooneilla ja satelliiteilla (II, III) 
  • Jokiympäristön kartoitus uusilla sensoreilla (I, II) 
  • Uudenlaisten monikanavaisten pistepilvien analysointimenetelmien kehitys ja datan prosessointi eri case-tutkimuksissa (II, III) 
  • Laiterakennus, sensori- ja järjestelmäkalibrointi, datafuusio (I, II, III)  
  • Monisensoripaikannusratkaisut ja -menetelmät (II) 
  • Droonien avulla tapahtuva kaukokartoitus (II, III) 
  • Uudet koneoppimismenetelmät droonien keräämien kuvien analysoinnissa (II) 
  • Droonirobotit ja reaaliaikainen konenäkö (I, II) 
  • Kaukokartoitusaineistojen aikasarja-analyysi (II, III) 

MITÄ ODOTAMME SINULTA?

Opintoja/vahvaa osoitettua kiinnostusta joistain seuraavista: 

  • matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyn taidot 

  • automaatiotekniikka ja robotiikka, uudet sensorit 
  • laskennallinen tekniikka, signaalinkäsittely, hahmontunnistus 
  • algoritminen ajattelu ongelmien ratkonnassa 
  • kaukokartoitus, konenäkö 
  • suurteholaskenta 
  • Kiinnostusta tutkimus- tai ohjelmointitehtäviin sekä ongelmanratkaisuun ja uuden luomiseen 
  • Kykyä oppia nopeasti ja/tai harrastuneisuutta 
  • Halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen 
  • Kiinnostusta uusien konenäkötekniikoiden käyttöön ympäristösovelluksissa 
  • Kiinnostusta datan käsittelyyn, meillä on runsaasti erilaisia datan käsittelyn projekteja   
  • Menestyminen kansallisissa tai kansainvälisissä kilpailuissa matematiikan, fysiikan tai tietotekniikan alalla katsotaan eduksi 
  • Käytämme pääasiassa Matlabia, Pythonia, C/C++, ROS, Gitlab, R, yms. 

 

PALKKAUS

Todennäköisesti Otaniemen parhaat palkat tutkimussektorilla opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille.  Palkkaus perustuu Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän vaatimustasoon 4 (2186,17 €) tai 5 (2276,46 €) johon lisätään henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvat palkanosa, joka voi enimmillään olla 45 %. Lopullinen palkkaus määräytyy henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaan (mm. vuosikurssin/opintosuoritusten) mukaan.

 

ALOITUSAIKA JA KESTO

Aloitus sopimuksen mukaan touko-kesäkuussa ja kesto 3–6 kk. Työsuhteen pituudesta sekä aloitus- ja päättymispäivästä sovitaan tarkemmin erikseen. Tilanteen mukaan myös pidemmät työsuhteet sekä osa-aikatyö ovat mahdollisia. 

Koeaika on puolet tehtävän kestosta 

 

EDUT

Tarjoamme mukavan, kansainvälisen ja alalla arvostetun työyhteisön, monipuoliset ja haasteelliset työtehtävät, joustavan työajan, mahdollisuuden etätöihin, työnantajan osin tukeman lounaan sekä mahdollisuudet osaamisesi kehittämiseen. 

 

TEHTÄVIEN HAKEMINEN

Hae paikkaa Valtiolle.fi-palvelussa. Täytä tarvittavat tiedot ja liitä hakemus, ansioluettelo ja opintosuoritusote viimeistään 01.02.2023. Liitäthän mukaan tiedostoina hakemuksen, CV:n ja opintosuoritusotteesi. Muut mahdolliset liitteet, kuten aiemmat opinnäytetyöt, vain linkitettynä. Lomakkeelle tässä rekrytoinnissa riittävät lomakkeen vaatimat henkilötiedot ja muut pakolliset kohdat, kaikkea ei tarvitse täyttää vaan luemme työhistorian CV:stä. Palkkaamme useita henkilöitä ja käymme läpi hakemuksia jo ennen hakuajan päättymistä, joten haethan mielellään jo tammikuun aikana 

 

Maanmittauslaitos on allekirjoittanut pohjoismaisen yritysvastuuverkosto FIBSin monimuotoisuussitoumuksen ja on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- ja vähemmistöryhmiin kuuluvia. Hakemuksen voi lähettää myös englannin kielellä. 

 

Lisätietoja tehtävistä 

Metsien digital twin ja mobiilikeilaus liitettynä metsäkoneeseen ja niiden pistepilvien prosessointi: Juha Hyyppä ja Harri Kaartinen, juha.coelasr(at)gmail.com, harri.kaartinen(at)nls.fi 

Liikkuvien laserkeilauslaitteistojen rakentaminen ja liikkuvan keilauksen eri sovellukset: Antero Kukko ja Harri Kaartinen, Antero.kukko(at)nls.fi, harri.kaartinen(at)nls.fi  

Droonitutkimus: Eija Honkavaara, eija.honkavaara(at)nls.fi 

Kaukokartoitussovellukset, aikasarja-analyysi ja pistepilvprosessointi: Eetu Puttonen, eetu.puttonen(at)nls.fi 

 

Työpaikan yhteystiedot 

Paikkatietokeskus FGI, Maanmittauslaitos

Vuorimiehentie 5

02150 Espoo

 

Lue lisää tutkimuksestamme: http://www.fgi.fi,

 www.unite.fi

www.dronefinland.fi

www.freshwatercompetencecentre.com

www.laserscanning.fi