NLS Logo

innovatiIVISTA TUTKIMUSTA PAIKKATIEDOSTA 

MML Logo

Haluatko tarttua haasteisiin ja päästä kehittämään osaamistasi alan huippujen tuella?

Haemme projektityöntekijöitä / tutkijan alkuja tutkimusprojekteihimme

 • Opiskelijoita ja vastavalmistuneita kesätöihin, osa-aika- tai kokopäivätyöhön
 • Diplomityötä/Gradua/Väitöskirjaa tekemään

Kehittämään droonikartoituksen ja liikkuvan laserkeilauksen menetelmiä ja sovelluksia 

Tekemään kokeellista tutkimusta metsien, maatalouden ja vesistöjen 3D-kaukokartoitusprojekteissa

Hae tehtävää valtiolle.fi-palvelussa

KEITÄ OLEMME?

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI on paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos Espoon Otaniemessä. Teemme kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa maailmanlaajuisesti. 

Paikkatietokeskuksen Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolla keskitymme nykyaikaisten kaukokartoitusmenetelmien ja -sensoreiden kehittämiseen soveltaen robotiikkaa, laskennallisia tieteitä, maanmittaustieteitä, automaatiotekniikkaa, konenäköä, optiikkaa ja elektroniikkaa. Paikkatietokeskus on Suomen laadukkain tutkimuslaitos ja etenkin laitoksemme drone- ja laserkeilaustutkimus on arvioitu huipputasoiseksi (Suomeen tieteen Tila ja Taso 2021). Painopisteemme ovat:

 1. Spektrofotogrammetria, dronetutkimus
 2. Liikkuva laserkeilaus ja autonominen ajaminen, laserkeilauslaitteistojen kehittäminen
 3.  Älykkäät pistepilvet ja muutostulkinta, pistepilvien prosessointi

Droonit ovat nopeimmin kehittyviä teknologia-alueita joilla on käytännössä rajaton sovelluspotentiaali. Kehitämme tulevaisuuden älykkäitä drooneja, jonka pohjalla on edistyksellinen kaukokartoitusanalytiikka sisältäen kuvat, laserkeilaus ja hyperspektrikuvaus. Liikkuvan laserkeilauksen markkinat kasvavat Euroopassa noin 30 % vuodessa. Liikkuva laserkeilaus on avainteknologia mm. itseajavissa ajoneuvoissa ja koneissa, drooneissa, lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden sovelluksissa sekä Street View -kartoissa. Olemme osa teknologiamurrosta. 

 

Videolla kesän 2021-2022 harjoittelijat sekä tutkintoaan työn ohessa suorittavat työntekijämme kertovat millaista on olla töissä Maanmittauslaitoksen paikkatietokseskuksessa.

Videolla kesän 2022 harjoittelija Matias Mäki-Leppilampi kertoo kesäprojektistaan pyörivän laserkeilaimen kehittämisen parissa.

   MITÄ TEEMME? 

 • Tutkimme digitaalisen 3D-kartoituksen menetelmiä, sensoreita ja niiden suorituskykyä erilaisissa sovelluksissa (esim. metsät, rakennettu ympäristö, maatalous, ilmastonmuutos, ympäristökatastrofit, etelämanner-tutkimus, vesistöt, autonomiset alustat)
 • Tutkimme autonomisten droonien käyttöä ympäristön mittauksessa 
 • Digitalisoimme ympäristötiedon keruuta ja prosessointia (Digital Twin)
 • Teemme käytännön tekniikan alan tutkimusta, mutta olemme samaan aikaan akateemisesti korkealaatuinen tutkimuslaitos, eli meillä voi kehittää sekä käytännön tekniikan ongelmanratkaisutaitoja että akateemista tutkijan uraa.

 

Olemme kehittäneet ja demonstroineet maailman ensimmäiset droonilaserkeilaimet, selkäreppukeilaimet ja metsäteknologian ratkaisut (esim. yksittäisen puun tulkinta laserkeilauksella). Tutkimuksestamme on syntynyt viimeisen 3 vuoden aikana yli 5 spin-offia joissa työskentelee yli 50 henkeä. 7 % maailman viittauksista tieteenalalta tulee tutkimuksiimme.

KEITÄ HAEMME?

Etsimme yhteistyökykyä, luovuutta, halua oppia uutta ja ratkaista haasteita. Arvostamme  halua ja potentiaalia kehittyä huipulle osaksi tutkimusryhmäämme. Opiskelijoilta toivomme kiinnostusta tehdä opinnäytteensä (DI, TkT) projekteissamme. 

Meillä pääset osaksi alan huippuosaajien tiimiä, mukaan kehittämään uusia teknisiä ja tieteellisiä läpimurtoja ja kasvattamaan osaamistasi kokeneiden tutkijoiden tuella.

 

OPINNÄYTETYÖT JA TYÖTEHTÄVÄT VOIVAT LIITTYÄ ESIMERKIKSI SEURAAVIIN AIHEISIIN 

 • Metsien aikasarjamittausten analysointi hiilinielujen todentamiseksi
 • Metsän laatutekijät, kasvu
 • Maa- ja metsätalouden kaukokartoitus drooneilla ja satelliiteilla
 • Jokiympäristön kartoitus uusilla sensoreilla
 • Uudenlaisten monikanavaisten pistepilvien analysointimenetelmien kehitys ja datan prosessointi eri case-tutkimuksissa
 • Laiterakennus, sensori- ja järjestelmäkalibrointi, datafuusio
 • Monisensoripaikannusratkaisut ja -menetelmät
 • Droonien avulla tapahtuva kaukokartoitus 
 • Uudet koneoppimismenetelmät droonien keräämien kuvien analysoinnissa
 • Droonirobotit: reaaliaikainen konenäkö

MITÄ ODOTAMME SINULTA?

 • Opintoja/vahvaa kiinnostusta joistain seuraavista:
  • matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyn taidot
  • automaatiotekniikka ja robotiikka, uudet sensorit
  • laskennallinen tekniikka, signaalinkäsittely, hahmontunnistus
  • algoritminen ajattelu ongelmien ratkonnassa
  • kaukokartoitus, konenäkö
 • Kiinnostusta tutkimus- tai ohjelmointitehtäviin sekä ongelmanratkaisuun ja uuden luomiseen
 • Kykyä oppia nopeasti ja/tai harrastuneisuutta
 • Halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen
 • Kiinnostusta uusien konenäkötekniikoiden käyttöön ympäristösovelluksissa
 • Kiinnostusta datan käsittelyyn, meillä on runsaasti erilaisia datan käsittelyn projekteja  
 • Menestyminen kansallisissa tai kansainvälisissä kilpailuissa matematiikan, fysiikan tai tietotekniikan alalla katsotaan eduksi
 • Käytämme pääasiassa Matlabia, Pythonia, C/C++, ROS, Gitlab, yms.

PALKKAUS

Todennäköisesti Otaniemen parhaat palkat tutkimussektorilla opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille. Palkkaus tehtävän vaativuuden ja henkilön kokemuksen ja osaamisen (mm. vuosikurssin/opintosuoritusten) mukaan. 

 

ALOITUSAIKA JA KESTO

Tehtävien aloitus ja kesto sopimuksen mukaan. Olemme joustavia lomajärjestelyissä. Hyvin menestyneille pyritään tarjoamaan mahdollisuus pitkäaikaiseen jatkoon. 

 

EDUT

Tarjoamme mukavan, kansainvälisen ja alalla arvostetun työyhteisön, monipuoliset ja haasteelliset työtehtävät, joustavan työajan, mahdollisuuden etätöihin, työnantajan osin tukeman lounaan sekä mahdollisuudet osaamisesi kehittämiseen. 

 

TEHTÄVIEN HAKEMINEN

Täytä tarvittavat tiedot ja liitä hakemus, ansioluettelo ja opintosuoritusote viimeistään 10.2.2023 valtiolle.fi järjestelmässä tehtävään Apulaistutkija, Kaukokartoitus ja fotogrammetria Huom. tässä haussa riittää että täytät valtiolle.fi-lomakkeesta pakolliset kohdat. Työkokemukset ym. luemme liitteistä, joten niitä ei ole välttämätöntä täyttää järjestelmään. Palkkaamme useita henkilöitä ja teemme sopivien hakijoiden ilmaantuessa haastatteluja nopeallakin aikataululla.

 

Lisätietoja tehtävistä 

Metsien laserkeilaus ja siihen liittyvät menetelmät ja sovellukset: Juha Hyyppä, prof. juha.coelasr (at) gmail.com

Liikkuvien laserkeilauslaitteistojen rakentaminen: Harri Kaartinen, prof. harri.kaartinen (at) nls.fi

Droonitutkimus: Eija Honkavaara, prof., eija.honkavaara(at) nls.fi

Pistepilvien prosessointi: Eetu Puttonen, tutkimuspäällikkö, eetu.puttonen (at) nls.fi

Kaukokartoitus: Mika Karjalainen, tutkimuspäällikkö, mika.karjalainen (at) nls.fi 

 

Työpaikan yhteystiedot 

Paikkatietokeskus FGI, Maanmittauslaitos

Vuorimiehentie 5

02150 Espoo

 

Lue lisää tutkimuksestamme: http://www.fgi.fi,

 www.unite.fi

www.dronefinland.fi

www.freshwatercompetencecentre.com

www.laserscanning.fi